Vērtspapīru turētājbankas pakalpojumi

Vērtspapīru turēšana un darījumu ar vērtspapīriem apkalpošana

Nozīmīga darba pieredze Latvijas un ārvalstu vērtspapīru tirgos.

Mēs piedāvājam plašas iespējas veikt darījumus ar vērtspapīriem un atvasinātiem finanšu instrumentiem vairāk nekā 50 finanšu tirgos.

BluOr Bank ir izveidojusi modernu starpdepozitāriju attiecību infrastruktūru un ir starptautisko depozitāriju Euroclear Bank un NASDAQ CSD tiešs dalībnieks.

Mēs sniedzam pakalpojumus plašam klientu lokam

__________________


 • Check mark

  Privātie ieguldītāji

 • Check mark

  Uzņēmumi

 • Check mark

  Brokeru sabiedrības

 • Bankas

 • Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

Vērtspapīru darījumu apkalpošana

________________

 •  Finanšu instrumentu kontu atvēršana un apkalpošana

 • Visu veidu vērtspapīru turēšana

 • Norēķinu veikšana par biržas darījumiem

 • Norēķini par DVP darījumiem  un vienkāršiem pārvedumiem

 • Vērtspapīru notikumu apkalpošana

 • Vērtspapīru ienākuma gūšana un izmaksa

 • Pārskati par ieguldījumu portfeļa darījumiem un stāvokli

Vērtspapīru pārvešana uz BluOr Bank

___________________

- 1 -
Norēķinu konta atvēršana

- 2 -
Investīciju konta atvēršana

- 3 -
Pārvedamo vērtspapīru sarakstu iesniegšana

- 4 -
Rīkojuma iesniegšana internetbankā vērtspapīru pieņemšanai

Cenrādis

_________________


Cenrādis par finanšu instrumentu glabāšanu un darījumu apkalpošanu ar finanšu instrumentiem.

PakalpojumiEUR
Ieguldījumu konta atvēršanabez maksas
Finanšu instrumentu turēšana (tiek norakstīta katru mēnesi)0.25% gadā


Mūsu partneri

Lai nodrošinātu finanšu instrumentu glabāšanu un norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, mēs esam atvēruši noguldījuma kontus vadošajās finanšu iestādēs un norēķinu centros.


Mūsu partneru saraksts