Obligāciju tirdzniecība

Fiksēti un stabili ienākumi līdz 10% gadā.


IEGULDĪJUMI OBLIGĀCIJĀS

━━━━━━━━

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, kas ieguldītājam nodrošina ienākumu uzkrātā kupona veidā visā obligāciju turēšanas periodā un no starpības starp pirkšanas un pārdošanas cenu.

Obligāciju emitents garantē ieguldītājam kuponu ienākuma izmaksu un obligāciju atpirkšanu pēc nominālvērtības termiņa beigās.

Tirdzniecībā ir pieejamas dažādu veidu obligācijas:

valsts obligācijas

korporatīvās obligācijas

pašvaldību obligācijas

Atvērt investīciju kontu

Priekšrocības

━━━━━━━━

Ienesīgums
Obligāciju ienesīgums var būt augstāks nekā bankas depozītu procentu likmes.

Plaša izvēle
Finanšu tirgos tirgojas tukstošu emitentu obligācijas. Jūms ir iespēja izvēlēties obligācijas ņemot vērā emitenta veidu, to kredītreitingu, obligācijas pēc ienesīguma un dzēšanas termiņa.

Likviditāte
Lielākā daļa no BluOr Bank klientiem pieejamām obligācijām brīvi tirgojas finanšu tirgos. Klients ar brokeru palīdzību var ātri un viegli nopirkt un pārdot obligācijas.

Stabils ienākums
Procentu ienākums uzkrājas par katru dienu

Minimālais ieguldījums
Minimālais ieguldījums Baltijas valstu obligācijās ir no 5000 EUR. Eiroobligāciju minimālā lote ir 50 000 EUR vai 100 000 USD.

Finansēšana
Obligācijas ar piešķirto kredītreitingu B un augstāk var kālpot par nodrošinājumu finansējuma saņemšanai pret vērtspapīru portfeļa ķīlu. Finansēšana pret vērtspapīru portfeļa ķīlu dod iespēju ātri saņemt aizdevumu un paaugstināt portfeļa ienesīgumu.

Izdevīgi nosacījumi

━━━━━━━━


BluOr Bank veic darījumus ar obligācijām ar vadošājām investīciju kompanijām un bankām.
Plašs sadarbības partneru tīkls ļauj mums piedāvāt tirgū labākās cenas.
Mēs piemērojam caurskatāmus rīkojumu izpildes noteikumus un ieturam tikai komisiju par izpildītu darījumu.

Vairāk par rīkojumu izpildes politiku

Komisijas maksa tikai 0.10% no darījuma summas

Obligāciju pirmreizējā izvietošana

━━━━━━━━

Katru dienu simtiem uzņēmumu emitē jaunas obligācijas.

BluOr Bank komanda katru dienu seko līdzi jaunājiem obligāciju laidieniem Eiropā un jaunattistības valstīs.

Obligāciju emitenti bieži piedāvā iegādāties jaunas obligācijas sākotnējā tirgū ar augstāko ienesīgumu salīdzīnot ar jau esošajām obligācijām

BluOr Bank piedāvā saviem klientiem pakalpojumu un piedalīties obligāciju sākotnējā izvietošana.

Korporatīvajiem klientiem mēs palīdzam reģistrēt un organizēt obligāciju emisiju Latvijas finanšu tirgū.

Analītika

━━━━━━━━

BluOr Bank komanda pastāvīgi seko līdzi jaunākajām tendencēm obligāciju tirgū.

- Analizējam tirgus cenu izmaiņas, kā arī veicam ienesīguma spredu analīzi.

- Analizējam jaunāko uzņēmumu informāciju un kredītreitingu izmaiņas.

- Veicam korporatīvajiem notikumu un jauno emisiju monitoringu.


Kur var iegādāties obligācijas?

Darījumi ar obligācijām tiek veikti biržas un ārpusbiržas tirgū. Banka sadarbojas ar vadošajām investīciju bankām un brokeru sabiedrībām, un ir gatava iegādāties obligācijas jebkurā tirgū.

Banka nodrošina piekļuvi elektroniskajām vērtspapīru tirdzniecības platformām un specializētām biržām:

Bloomberg MTF

✔ MarketAxess

✔ NASDAQ OMX

✔ TradeGate

✔ EuroTLX market

✔ Frankfurt Exchange Bond market

✔ Deutsche Borse

FINANSĒŠANA

━━━━━━━━

BluOr Bank piedāvā finansējumu pret obligāciju portfeļa ķīlu:

✔ aizņemties finanšu līdzekļus vērtspapīru iegādei un paaugstināt portfeļa ienesīgumu

✔ nepārdot vērtspapīrus no portfeļa un ātri saņemt aizdevumu - 1 darba dienas laikā


Finansēšanas nosacījumi:

✔ Līdz 50% apmērā no portfeļa vērtības

✔ pret obligāciju ķīlu ar kredītreitingu B un augstāku kredītreitingu

✔ uz laiku līdz 1 mēnesim ar līguma pagarināšanas iespēju

✔ finansējuma likme no 5% gadā

✔ valūtas EUR un USD

Vērtspapīru kreditēšanas programma

Jūs varat gūt papildu ienākumus un palielināt sava ieguldījumu portfeļa ienesīgumu:

Institucionālājiem klientiem BluOr Bank piedāvā piedalīties vērtspapīru kreditēšanas programmā — Securities Lending Program. 

Klients var uz laiku aizdot no sava portfeļa obligācijas citiem ieguldītājiem un saņemt papildus ienākumus par katru dienu