OBLIGĀCIJU EMISIJA

Kapitāla piesaiste parādu tirgū

PARĀDA KAPITĀLA TIRGUS

━━━━━━━━

BluOr Bank ir atzīts līderis Baltijas valstu korporatīvo obligāciju tirgū. Mūsu komanda ir organizējusi un izvietojusi vairāk nekā 30 korporatīvo obligāciju emisijas.

BluOr Bank sniedz uzņēmumiem pilnu pakalpojumu klāstu līdzekļu piesaistei kapitāla tirgos.

Mūsu galvenie produkti:

publiska obligāciju emisija
slēgtas obligāciju emisijas izvietošana

INVESTĪCIJU BANKAS PAKALPOJUMI

━━━━━━━━

  • Emitenta aizņēmuma programmas izstrāde finanšu tirgos

  • Emisijas dokumentu sagatavošana un reģistrācija

  • Obligāciju izvietošana

  • Tikšanas ar investoriem organizēšana un koordinēšana

  • Konsultācijas par korporatīvajiem notikumiem

  • Tirdzniecība un likviditātes nodrošināšana otrreizējā tirgū

  • Investoru pieprasījuma analīze un novērtēšana

UZŅĒMUMI

Mūsu darbība ir vērsta uz vidēju un lielu uzņēmumu
apkalpošanu Baltijas valstu reģionā.

Galvenās prasības emitentam:
✔ Vairāk nekā 2 gadu darba pieredze galvenajos uzņēmējdarbības virzienos
✔ Finanšu pārskatu sagatavošana saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)
✔  Minimālais emisijas apjoms EUR 1`000`000
✔ Skaidri formulēta piesaistītā kapitāla attīstības un izmantošanas stratēģija

INVESTORI

━━━━━━━━

BluOr Bank ir izveidojis plašu partnerattiecību tīklu, kā arī attīsta sadarbību ar plašu ieguldītāju loku:

Bankas

 Ieguldījumu fondi

Pensiju fondi

 Apdrošināšanas kompānijas

Aktīvu pārvaldnieki

Privātie investori

PROCESS

━━━━━━━━

Stabilai uzņēmuma darbības attīstībai nepieciešams pietiekams kapitāls.
Esam izstrādājuši pārdomātu un drošu kapitāla piesaistes procesu parāda kapitāla tirgū.
BluOr Bank speciālisti piedāvās Jums piemērotu risinājumu, izvērtējot finansiālās vajadzības un kapitāla struktūru.

- 1 -

Konta atvēršana un līguma parakstīšana.

- 2 -

Emisijas dokumentu sagatavošana un emisijas reģistrēšana depozitārijā.

- 3 -

Mārketings un Road-show

- 4 -

Pārdošana un norēķini. Iekļaušana biržas sarakstos.

MŪSU DARĪJUMI

━━━━━━━━

Mogo Finance SA

2018-2019

✔ Sektors: auto līzings
✔ Summa: 100 000 000
✔ Produkts: eiroobligāciju emisija
✔ Loma: reģionālais izvietošanas aģents

IUTE CREDIT

2019

✔ Sektors: patēriņa kreditēšana
✔ Summa: EUR 40 000 000
✔ Produkts: eiroobligāciju emisija
✔ Loma: reģionālais izvietošanas aģents

VIA SMS GROUP AS

2014 - 2019

✔ Sektors: finanšu pakalpojumi
✔ Summa: EUR 12 400 000
✔ Produkts: 3 obligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs

mogo AS

2014-2017

✔ Sektors: auto līzings
✔ Summa: EUR 30 000 000
✔ Produkts: 2 obligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs

ELKO GRUPA AS

2016

✔ Sektors: vairumtirdzniecība                 
✔ Summa: EUR 8 000 000
✔ Produkts: obligāciju emisija
✔ Loma: emisijas organizētājs

ExpressCredit SIA

2013-2019

✔ Sektors: patēriņa kreditēšana
✔ Summa: EUR 18 500 000
✔ Produkts: 4 obligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs